Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: KVKK’nın Temel İlkeleri

KVKK Teşvikleri ve Uyum Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: KVKK’nın Temel İlkeleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: KVKK’nın Temel İlkeleri

Günümüz teknoloji çağında kişisel verilerin güvenliği giderek daha önemli hale gelmeye başladı. Bu bağlamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin kişisel verilerinin işlenmesini ve korunmasına ilişkin temel ilkeleri kapsamaktadır. Bireylerin kişisel verilerinin gizliliğini korumak ve bu verilerin işlenmesiyle ilgili kuralları düzenlemek, KVKK’nın temel amacı arasındadır. KVKK’nın temel ilkeleri ise şunlardır:

Teknoloji Dönüşümü ve Gelişim Hedefleri
  • Hukuk ve Adil İşleme İlkesi: Kişisel verilerin hukuka uygun ve adil bir şekilde işlenmesini sağlamak için KVKK gereklidir. Bu ilke, kişisel verilerin hukuka uygun olarak ve bireylerin haklarına saygı gösterilerek işlenmesi gerektiğini söylüyor.
  • Açıklık Kanunu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili açıklık ilkesini benimser. Bu ilke, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bilgiler hakkında kişilere açık ve anlaşılır bir şekilde bilgi verilmesini gerektirir. Kişisel verilerin nasıl işlendiğini bilmek ve bu sürece etkin bir şekilde katılmak gerekir.
  • İşleme Amaçlı Sınırlama Prensibi: Kişisel verilerin işlenmesinin belirli, açık ve meşru amaçlarla sınırlı olması gerektiği KVKK tarafından belirtilmektedir. Kişisel veriler, belirli amaçlar için işlenmelidir ve kullanılmamalıdır.
  • Veri Toplama İlkesi: KVK, gerekli olmayan verilerin en az düzeyde işlenmesini savunur. Bu ilke, kişisel verilerin işlenmesinin sınırlı ve işleme amacına uygun olmasını gerektirir.
  • Güncellik ve Doğruluk İlkesi: Kişisel verilerin doğru ve güncel olması KVKK’nın önceliğidir. Bu ilke, doğru ve güncel verilere dayalı olarak kişisel veriler işlenmeli ve saklanmalıdır. Ek olarak, kişisel verilerde meydana gelen değişiklikler anında raporlanmalıdır.
  • Saklama Süresi İlkesi: Kişisel veri koruma kanunu (KVKK), kişisel verilerin belirli bir süre boyunca saklanmasını ve bu sürenin işleme amacına uygun olmasını gerektirir. İşleme amacına ulaşıldıktan sonra, kişisel veriler belirli bir süre saklandıktan sonra silinmelidir.
  • İşleme Güvenliği Kanunu: Kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için KVKK gerekli önlemleri gerektirir. Yetkisiz kişilerin kişisel bilgileri ele geçirmesini, değiştirmesini ve yaymasını önlemek için uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Sonuç olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin nasıl işleneceğine dair temel kuralları belirleyerek bireylerin verilerini korumayı amaçlamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi sürecinde şeffaflık, sınırlılık, doğruluk ve güvenlik sağlayan bu ilkeler, kişilerin verileri korur.

AVERDTECH

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın