KVKK Kapsamında Hukuka Uygunluk ve Dürüstlük İlkesi

KVKK İhlalleri ve Sonuçları

KVKK Kapsamında Hukuka Uygunluk ve Dürüstlük İlkesi

KVKK Kapsamında Hukuka Uygunluk ve Dürüstlük İlkesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin temel ilkeleri belirler. Bu ilkelerden biri de “Hukuka Uygunluk ve Dürüstlük İlkesi”dır. Bu ilke, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk ve dürüstlük kurallarına uyulmasını gerektirir.

Hukuka Uygunluk ve Dürüstlük İlkesi Nedir?

Hukuka Uygunluk ve Dürüstlük İlkesi, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk ve dürüstlük kurallarına uyulması gerektiğini belirtir. Bu ilke, veri işleme faaliyetlerinin yasalara ve etik değerlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlar.

Hukuka Uygunluk ve Dürüstlük İlkesinin Önemi

Bu ilkenin önemi, kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde şeffaflığın ve adaletin sağlanmasını sağlamaktadır. Hukuka uygunluk, veri işleme faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini temin ederken, dürüstlük ilkesi ise veri işleme sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Uygulama Alanları

Hukuka Uygunluk ve Dürüstlük İlkesi, pek çok alanda uygulanır. Örneğin:

  • Veri Toplama: Kişisel verilerin toplanması aşamasında, bu verilerin yasal bir dayanağa sahip olması ve ilgili kişilerden açıkça ve dürüst bir şekilde alınması gerekmektedir.
  • Veri Saklama: Kişisel verilerin saklanması sürecinde, bu verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi ve sadece gerekli olan süre boyunca saklanması önemlidir.
  • Veri Paylaşımı: Kişisel verilerin paylaşılması aşamasında, bu verilerin sadece belirli amaçlar doğrultusunda ve yasal mevzuata uygun olarak paylaşılması gerekmektedir.

Hukuka Uygunluk ve Dürüstlük İlkesi, KVKK’nın temel prensiplerinden biridir ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde büyük önem taşır. Bu ilke, veri işleme faaliyetlerinin yasalara uygun ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar ve böylece bireylerin veri güvenliği ve gizliliğini korur.

AVERDTECH

GDPR DANIŞMANLIK

KVKK Hangi Tarihte Yürürlülüğe Girdi?

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın