KVKK ve GDPR: Temel İlkeler ve Benzerlikler

KVKK ve GDPR: Temel İlkeler ve Benzerlikler

KVKK ve GDPR: Temel İlkeler ve Benzerlikler

KVKK ve GDPR: Temel İlkeler ve Benzerlikler

Başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) olmak üzere, uluslararası düzeyde veri koruma düzenlemeleri giderek daha önemli hale geliyor. Her iki yasa da kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve güvenliği için belirli standartlar ve kurallar belirlemektedir. Ancak KVKK ve GDPR arasında bazı farklar vardır. Bu makale, her iki düzenlemenin temel ilkelerini karşılaştırarak hem benzerlikleri hem de farklılıklarını analiz etmektedir. GDPR, Avrupa Birliği’nde (AB) tüm kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen AB yasalarıdır. Kişisel Veri Koruma Kanunu (KVKK), ülke sınırları içinde işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

Şirketlerin KVKK Uyum Sürecinde Karşılaştığı Zorluklar
  • Kişisel Veriler: GDPR ve KVKK, kişisel veriyi tanımlamak için benzer şekillerde çalışır. Her ikisi de birini doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan her türlü bilgiyi kişisel veri olarak kabul eder.
  • Adil İşleme ve İşleme Amaçları: Her iki yasa da kişisel verilerin yasal ve adil bir şekilde işlenmesini gerektirir. Veri işleme belirli, açık ve makul bir şekilde yapılmalıdır. İşleme sırasında veri hakları dikkate alınmalıdır.
  • Veri işleme ilkeleri şunlardır: GDPR ve KVKK, veri işleme için benzer ilkelere dayanırlar. Şeffaflık, amaç kısıtlaması, veri azaltımı, doğruluk, sınırlama, bütünlük ve gizlilik bu ilkeler arasındadır.
  • Veri Konusu Hakları: Hem GDPR hem de KVKK, verilerle ilgili kişilere belirli haklar verir ve bu hakları kullanabilirler. Bu haklar arasında erişim, düzeltme, silme, işleme itiraz etme ve veri taşınabilirliği yer almaktadır.
  • Verilerin Korunması ve Korunması: Her iki yasa da kişisel verileri korumak için belirli önlemler içerir. Veri güvenliği politikaları, uygun teknik ve organizasyonel önlemler, risk değerlendirmeleri ve sıkı erişim kontrolleri bunlardan bazılarıdır.
  • Uluslararası Veri Aktarımı: GDPR, AB dışına kişisel veri gönderirken belirli koşulların yerine getirilmesini ve AB dışında yaşayan ülkeler için uygunluk veya koruma önlemleri öngörür. KVKK, Türkiye dışına veri gönderirken belirli koşulların sağlanmasını gerektirir.
  • Cezai Uygulamalar: GDPR ve KVKK, ihlallerin derecesine göre yüksek idari para cezaları öngörebilir. Bu cezalar, ihlallerin ne kadar büyük olduğuna ve sürekli olarak işleniyorsa değişebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkeler KVKK ve GDPR’de benzer olsa da, farklılıklar vardır. Bununla birlikte, her iki düzenlemenin de ana amacı, kişilerin güvenli, şeffaf ve adil bir şekilde işlenmesini garanti etmektir. Bu nedenle, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki işletmeler, bu düzenlemelere uyum sağlamak ve veri koruma standartlarını yüksek tutmak zorundadır.

AVERDTECH

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın