Gizlilik Politikası

1. Genel
Averd Teknoloji Limited Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu kapsamda, Şirket olarak, özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“) kararlarına ve Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR“) hükümlerine uyum sağlamak için gerekli her türlü tedbir ve aksiyonu alıyoruz.

Sizleri, mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı, işlenmesi ve korunması süreçleri ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası‘na ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır. Bu çerçevede, hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, Kullanımı ve İşlenmesi
Kişisel verileriniz, bu metnin 3.maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan aşağıdaki yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

İnternet sitesi üzerinden form doldurulması, ilgili kişi tarafından e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
Şirkete ait Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) kullanılması
Müşteri ziyaretleri, seminer veya etkinlikler sırasında kartvizit paylaşımı yapılması.
Ticari faaliyet amacıyla sizlerle iletişime geçmemizi öneren müşteri ve/veya potansiyel müşteri veya üçüncü kişilerce kişisel verilerinizin tarafımıza iletilmesi.
3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
Teklif alma uygunluğunu artırmak ve teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi için sizinle iletişime geçilmesi,
Hizmet ve satış sonrası servis ve/veya bakım-destek hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
Ürünlerimize ve hizmetlerimize dair kalite takibinin sağlanması ve tedarik edilen ürünlerin takibi,
Şirketimizden bilgi, belge, teklif, teknik destek ve/veya uygulama desteği, servis ve/veya bakım-destek hizmeti talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
Şirketin satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.
4. Çerezler (Cookies), Pikseller ve Benzer Teknolojiler
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerez kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

 

a. Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak.

b. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Oturum Çerezleri(Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin internet sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızı sağlamaktadır.

Kalıcı Çerezler(Persistent Cookies): Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; internet sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler(Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlamakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri(Authentication Cookies): Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri(Flash Cookies): İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Üçüncü taraf çerezleri: İnternet sitesinde beğenilen ve beğenilmeyen içerikleri tespit edebilmek amacıyla üçüncü analitik hizmet sağlayıcılar (Google, Facebook vs.) tarafından yerleştirilen çerezlerdir. İnternet sitemizde, örneğin, YouTube gibi bir kaynaktan alınmış gömülü bir içerik olabilir ve çerezler bu kaynak tarafından da yerleştirilebilir.

 

c. Üçüncü Parti Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz?

Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için Averd Teknoloji Limited Şirketinin resmi internet sitesini (http://averdtech.com) ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adınıza çerez ayarları yapan bazı üçüncü parti tedarikçilerle çalışıyoruz. Bu çerezler ve bu çerezleri almaktan nasıl vazgeçebileceğinize ilişkin ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakınız.

Averd Teknoloji Limited Şirketinin resmi internet sitesini ziyaret ettiğinizde üçüncü parti web siteleri veya domainlerinden çerezler alabilirsiniz. Bu çerezleri kullanıma girmeden önce tanımlamak ve böylece çerezleri kabul edip etmemeye dair karar verebilmenizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü parti web sitesinde mevcut olabilir.

 

ç. Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

 

d. Çerez Ayarları ve Konfigürasyon Değişikliği

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece, Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sistemimiz çerez oluşturacaktır. Tüm internet tarayıcılarının bu ayarları değiştirmenize imkân tanıdığını unutmayın. Çerez ayarlarınızı nasıl ayarlayacağınız konusunda daha fazla bilgi için lütfen ilgili Çerez Politika’mıza bakınız.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi olarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

“TEKNOPARK ANKARA, İVEDİKOSB MAH. 2224 CAD. NO: 1/116” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
Şirketimize önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@averdtech.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.