AVERDTECH KVKK Kapsamında Danışman Hizmeti

AVERDTECH KVKK Kapsamında Danışman Hizmeti

AVERDTECH KVKK Kapsamında Danışman Hizmeti

AVERDTECH KVKK Kapsamında Danışman Hizmeti

Günümüzde kişisel verilerin korunması çok önemlidir. Bu nedenle, şirketler, Türkiye’de yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca önemli sorumluluklarla karşı karşıyadır. Şirketlerin KVKK’ya uyması ve verilerini korumak için politikalar oluşturması gerekmektedir. AVERDTECH Danışmanlık Kurumu, şirketlere KVKK kapsamında danışmanlık hizmeti vererek veri koruma politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında yardımcı olmaktadır.

KVKK ve Veri Koruma Yasası

Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunması için genel standartlar KVKK tarafından belirlenmiştir. Bu yasa, şirketlerin kişisel verileri korumak ve kişilerin mahremiyetini korumak için belirli kurallara uymasını zorunlu kılmaktadır. Veri koruma politikası, şirketlerin bu kurallara uymasını ve verilerini korumak için gerekli önlemleri belirlemesini sağlar.

KVKK ve İşletmeler: Kişisel Veri Koruma Yükümlülükleri ve En İyi Uygulamalar
  • Uyum Değerlendirmesi: AVERDTECH, şirketin mevcut durumunu değerlendirir ve KVKK’ya uyum düzeyini belirler. eksikliklerin bulunması ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.
    Politika Geliştirme: AVERDTECH, şirketin gereksinimlerini karşılamak için veri koruma politikası geliştirir. Bu politika, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunması ile ilgili temel kuralları belirler.
    Uygulama ve Eğitim: AVERDTECH, oluşturulan politikaların şirkette uygulanması ve çalışanların benimsemesi için eğitim ve bilinçlendirme programları düzenler.
    Sürekli iyileştirme: AVERDTECH, şirketin veri koruma politikalarını düzenli olarak gözden geçirir ve güncelleme ihtiyacı olan alanları belirler. Bu nedenle, şirketin KVKK’ya uyumu sürekli olarak en üst düzeye çıkarılır.
  • AVERDTECH’in Yöntemi:AVERDTECH, KVKK kapsamında şirketlere veri koruma politikası oluşturmak ve uygulamak için danışmanlık sağlar.


AVERDTECH’in veri koruma politikası oluşturma yaklaşımı, şirketlerin veri koruma standartlarını yüksek tutmalarına ve KVKK’ya uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle, şirketler KVKK’nın belirlediği standartlara uygun hareket eder ve kişisel verilerin korunması konusunda gereken önlemleri alır. Bu süreçte AVERDTECH, danışmanlık hizmetleri yoluyla şirketlere veri koruma kültürü geliştirmelerine yardımcı olur ve şirketlerin güvenilirliğini artırır.

AVERDTECH

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın