KVKK Kapsamı ve Veri Sorumlusu Yükümlülükleri

KVKK Teşvikleri ve Uyum Süreci

KVKK Kapsamı ve Veri Sorumlusu Yükümlülükleri

KVKK Kapsamı ve Veri Sorumlusu Yükümlülükleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunması ile ilgili kuralları belirler. 6698 sayılı kanun, Türkiye’de kişisel verileri korumak için yürürlüğe konulmuştur. Kişisel verilerin işlenmesi sürecinde, KVKK kapsamı ve veri sorumlusu yükümlülükleri çok önemlidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili genel kuralları ve bu kurallara uyulmasını sağlamak için gerekli düzenlemeleri içerir. Kanun, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kişilerin hak ve özgürlüklerini korur. Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak, KVKK hem kamu hem de özel sektördeki tüm kuruluşları kapsar.

Veri Sorumlusu Yükümlülükleri (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan kurumlara çeşitli sorumluluklar yükler. Bu kurumlar “veri sorumlusu” olarak adlandırılır ve bir takım sorumlulukları vardır. Veri sorumlusu olarak görev yapan kurumların temel sorumlulukları şunlardır.

Kişisel Veri Sorumlularının Eğitimi ve Bilinçlendirme
  • Veri Sahiplerine Bilgi Verme: Veri sorumluları, veri sahiplerine kişisel verilerin nasıl işleneceğini açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmakla yükümlüdürler. Bir “veri politikası” veya “gizlilik bildirimi” genellikle bu uyarıyı sağlar.
  • Kişisel Verileri İşleme Amaçlarını Belirleme: Veri sorumluları, belirli, açık ve meşru amaçlar için kişisel verileri işlemelidir. Veri işleme amacının önceden belirlenmesi ve anlaşılması gerekir.
  • Rıza Almak: Kişisel verilerin işlenmesi için genellikle kişinin izni gerekir. Veri sorumluları genellikle KVKK’da belirtilen bazı istisnalar dışında açık rıza almak zorundadır.
  • Güvenlik Önlemleri Almak: Veri sorumluları, kişisel verileri korumak için gerekli idari ve teknik önlemleri almakla yükümlüdürler. Veri ihlali ve yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişimi önlemek için bu gereklidir.
  • Veri Sahiplerinin Haklarını Koruma: KVKK kapsamında veri sahiplerinin haklarını korumak veri sorumlularının görevidir. Bilgi edinme, düzeltme, silme, işleme itiraz etme ve veri aktarımı bu haklardan bazılarıdır.
  • Veri İhlallerini Bildirme: Veri sorumluları, olası bir veri ihlali durumunda ilgili mercilere ve etkilenen veri sahiplerine hemen haber vermek zorundadır. Bu, veri ihlalinin sonuçlarını azaltmak ve bir soruşturma başlatmak için gereklidir.


Kişisel verilerin işlenmesi sırasında veri sorumlularının yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirleyen KVKK, bireylerin haklarını korur ve veri işleme faaliyetlerini düzenler.

AVERDTECH

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın