KVKK İhlal Durumları ve Danışmanlık Rolü

KVKK İhlal Durumları ve Danışmanlık Rolü

KVKK İhlal Durumları ve Danışmanlık Rolü

KVKK İhlali Durumları

KVKK ihlali, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde belirlenen yasal kuralların veya prensiplerin ihlal edilmesi anlamına gelir. İşte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nu (KVKK) ihlal edebilecek bazı durumlar:

 • İzinsiz Veri Toplama ve İşleme: Kişisel verilerin ilgili kişilerden izin alınmadan toplanması veya işlenmesi.
 • Açık Rıza Almama: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, özellikle hassas kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızası alınmalıdır. Bu rıza olmadan işlem yapılması durumunda ihlal olabilir.
 • Açıklayıcı Bilgi Verilmeme: KVKK, kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla işleneceği hakkında şeffaf bilgi verilmesini gerektirir. Bu bilgi verilmezse, KVKK ihlali söz konusu olabilir.
 • Amaç Dışı Kullanım: Kişisel verilerin toplandığı amaç dışında kullanılması veya başka bir amaçla işlenmesi.
 • Hassas Verilerin Korunmaması: Özel nitelikteki kişisel verilerin (örneğin, sağlık verileri, dinî inançlar gibi) yeterince güvenli bir şekilde saklanmaması veya korunmaması.
 • Veri Güvenliği İhlali: Kişisel verilerin yetkisiz erişim veya veri sızıntısı gibi güvenlik ihlalleri sonucu kaybolması, değiştirilmesi veya ifşa edilmesi.
 • Veri Saklama Süresi Aşıldığında: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel verilerin belirli bir süreyle sınırlı olarak saklanması gerekebilir. Bu süre aşıldığında, ihlal olabilir.
 • Veri Sahiplerinin Haklarına Yanıt Vermeme: Veri sahiplerinin, kişisel verileri hakkında bilgi alma, düzeltme, silme gibi haklarına uygun yanıt verilmemesi.
 • Veri İşleme Yetkisinin Bulunmaması: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olmayan bir şekilde kişisel veri işleme işlemesi yapılması.
 • İlgili Mercilere Bildirimde Bulunmama: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, belirli koşullar altında, veri ihlallerinin ilgili mercilere bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim yapılmazsa, ihlal olabilir.

Danışmanlık Görevi ve Rolü

Uyumluluk Değerlendirmesi: Kuruluşların mevcut süreçlerini ve uygulamalarını KVKK’ya uygunluğunu değerlendirmek.

Politika ve Süreç Oluşturma: KVKK’ya uygun veri politikaları ve süreçlerin oluşturulması.

Eğitim: Çalışanları ve ilgili personeli KVKK hakkında eğitmek.

Bildirim ve İzleme: KVKK ihlali durumunda ilgili mercilere bildirimde bulunma ve olayı izleme.

Denetim ve Rehberlik: Kuruluşları denetlemek ve uyumlulukları sağlamak için rehberlik sağlama.

KVKK Anayasa Maddeleri

Bu makalede belirtilen durumlar için KVKK’nın önemli maddelerine aşağıda yer verilmiştir. Detaylı incelemek için tıklayınız.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri (Madde 4)
 • Veri Sahibinin Aydınlatılması (Madde 10)
 • Açık Rıza (Madde 5)
 • Hassas Verilerin İşlenmesi (Madde 6)
 • Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri (Madde 12)
 • İlgili Kişinin Hakları (Madde 11)
 • Veri Güvenliği Yükümlülükleri (Madde 12)

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın