KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) nedir?

KVKK Kapsamında Bilgi Güvenliği Danışmanlığı

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) nedir?

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olarak da bilinen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunması ile ilgili temel kuralları belirler. 6698 sayılı kanun, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlu olarak, Türkiye’deki kişisel verilerin korunmasını sağlar.


Kişisel verilerin işlenmesi sırasında kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak, KVKK’nın ana amacıdır. Kanun, kişisel veri sahiplerinin haklarını ve veri sorumlularının sorumluluklarını düzenler.

KVKk’nın temel ilkelerinden bazıları şunlardır:

Veri Koruma Yolculuğunda Güvende Olun
  • Hukuka Uygunluk İlkesi: Kişisel veriler, kişinin rızası alınarak ve kanunen belirlenen hukuki nedenlerle işlenmelidir.
  • Adil İşleme İlkesi: İlgili kişinin haklarına uygun ve adil bir şekilde kişisel veriler işlenmelidir.
  • Açıklık İlkesi: İlgili kişiler, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak açık ve anlaşılır bilgiye sahip olmalıdır.
  • Amaçla Sınırlama İlkesi: Belirli, açık ve meşru amaçlar için kişisel veriler işlenmelidir.
  • Veri Azaltma ve Saklama İlkesi: Kişisel veriler yalnızca gerekli olduğu sürece ve belirli amaçlar için işlenmelidir. Verilerin gereksiz ve aşırı miktarda tutulmasını önlemek gerekir.
  • Doğruluk ve Güncellik İlkesi: İnsan verilerinin doğru ve güncel olması gerekir. İhtiyaç duyulduğunda güncellenmeli ve düzeltilmelidir.
  • Gizlilik ve Güvenlik İlkesi: Kişisel veriler, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme veya yok etme gibi zararlı işlemlerden korunmalıdır.

Kişisel veri koruma kanunu (KVKK), veri sahiplerinin haklarını korumanın yanı sıra veri sorumlularının yükümlülüklerini de belirler. Kişisel verilerin güvenliği, işlenmesi amacına uygunluğu ve veri ihlallerinin bildirilmesi bu sorumlulukların başında gelir. Sonuç olarak, KVKK, Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili bir çerçeve oluşturarak hem bireylerin haklarını hem de işletmelerin uygun davranmasını sağlar.

AVERDTECH

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın