KVKK Kapsamında 2024 Yılı Değişiklikleri

KVKK Kapsamında 2024 Yılı Değişiklikleri

KVKK Kapsamında 2024 Yılı Değişiklikleri

KVKK Kapsamında 2024 Yılı Değişiklikleri

Türkiye’de 2024 yılında Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (KVKK) değişiklikler meydana geldi. Bu değişiklikler, veri koruma alanında önemli gelişmeler sağladı. Söz konusu makale, bu değişikliklerin ayrıntılarına ve sonuçlarına odaklanmak üzere AVERDTECH Teknoloji tarafından hazırlatılmıştır.

KVKK Nedir?

Kişisel verilerin korunmasını amaçlayan ve Türkiye’deki veri işleme faaliyetlerini düzenleyen KVKK Kanunu, sistemin sürekliliğini garanti altına alır. Bu kanun ilk olarak 2016 yılında yürürlüğe girmiştir ve Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile uyumlu olarak tasarlanmıştır. Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması, KVKK tarafından belirlenen belirli kurallar tarafından yönetilmektedir.

2024 Yılı Değişiklikleri

2024 yılında KVKK’da bazı önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu değişiklikler, kişisel verilerin güvenliğini artırmayı ve veri sorumlularının sorumluluklarını netleştirmeyi amaçlamaktadır.

Averd Teknoloji: KVKK Danışmanlığı
  1. Veri İşleme Süreçlerinin Şeffaflığı: Veri sorumluları, yeni düzenlemelerle birlikte veri işleme süreçlerini daha açık hale getirmelidir. Bu bağlamda, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Veri sorumluları, kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini, kimlere aktarıldığını ve ne kadar süreyle saklandığını daha iyi açıklamalıdır.
  2. Veri İşleme Rızasının Alınması: Kişisel verilerin işlenmesi için alınan rızanın daha kapsamlı ve açık olması gerekir. Belirli işlemler için ayrı ayrı rıza alınması, genel ve kapsamlı rıza beyanlarının yerine getirildi. Bu durum, veri sahiplerinin hangi verilerinin nasıl işleneceği konusunda daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olacaktır.
  1. Çocuk Verilerinin Korunması: Çocuk Verilerinin Korunması 2024 yılı değişiklikleri, çocuk verilerinin korunmasına ilişkin daha fazla düzenleme getirdi. Çocuk verilerinin işlenmesi için ebeveynlerin veya yasal vasilerin izni gereklidir. Ayrıca, çocuklarla veri işleme konusunda daha yüksek güvenlik standartları gerektiği vurgulanmıştır.
  2. Veri İhlal Bildirimi: Veri sorumluları, veri ihlallerini en geç yetmiş iki saat içinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) bildirmelidir. Bu bildirimler, ihlalin sonuçlarını ve alınan önlemleri içermelidir. Veri ihlallerini hızlı ve etkili bir şekilde bildirmek, olası zararları en aza indirmek için çok önemlidir.
  3. Veri Koruma Görevlisi Atanması: Artık belirli bir ölçeğin üzerindeki tüm kuruluşlar veri koruma görevlisi atamalıdır. Veri koruma görevlileri, kurumların KVKK’ya uyum süreçlerini izlemekle ve veri koruma politikalarını oluşturmakla görevlidir. Bu görevlilerin veri koruma konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları gerekir.
  4. Veri İşleme Kayıtları: Veri sorumluları, işledikleri kişisel verileri kaydetmeli ve düzenli olarak güncellemelidir. KVKK, veri işleme prosedürlerinin kanunlara uygunluğunu kontrol etmek için bu kayıtları inceleyebilir. Veri işleme kayıtlarını düzenli olarak güncellemek, veri koruma süreçlerini daha etkili hale getirir.

2024 yılı KVKK değişiklikleri, Türkiye’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalarını güçlendirmiştir. Bu değişiklikler, veri sorumlularının daha açık ve dürüst bir şekilde hareket etmelerini sağlarken, bireylerin veri haklarını da korumaktadır. Veri işleme prosedürlerinin daha sıkı denetlenmesi, hem kişilerin güvenliğini hem de veri sorumlularının sorumluluklarını netleştirmektedir. Bu gelişmeler sayesinde Türkiye, veri koruma alanında uluslararası standartlara uygunluk sağlamıştır.

AVERDTECH

GDPR DANIŞMANLIK

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın