KVKK’nın Temel İlkeleri ve Hakları

KVKK'nın Temel İlkeleri ve Hakları

KVKK’nın Temel İlkeleri ve Hakları

KVKK’nın Temel İlkeleri ve Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesini ve gizliliğini koruyan bir yasadır. KVKK, kişisel verilere temel ilkeler ve haklar çerçevesinde uygun bir şekilde yaklaşılmasını sağlar. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen ve bireylerin gizliliğini koruma amacı taşıyan özel bir kanundur. Bu kanun, ülkenin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşları ve ayrıca kişisel verileri işleyen tüm tarafları düzenler ve denetler. İlgili yasa, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) benzer birçok ilkeye dayanmaktadır.

KVKK’nın Temel İlkeleri: İlk olarak, Hukuka Uygunluk İlkesi

 • Hukuka Uygunluk İlkesi: Güvenli bir şekilde kişisel veriler işlenmelidir. Bu ilke, veri işleme işlemlerinin mevcut yasalara uymasını gerektirir.
 • Adil ve Meşru İşleme İlkesi: İlgili kişinin rızası alınarak kişisel veriler adil ve meşru bir şekilde işlenmelidir. Veri işleme süreçleri şeffaf olmalıdır.
 • Açıklama ve Şeffaflık İlkesi: Veri sorumluları, ilgili kişilere verilerin nasıl işlendiğini açıklamalıdır.
 • Sınırlı İşleme İlkesi: Kişisel veriler meşru, belirli ve açık bir şekilde toplanmalıdır. Bu amaçlarla toplanan veriler başka amaçlar için kullanılmamalıdır.
 • Doğruluk ve Güncellik İlkesi: İnsan verilerinin doğru ve güncel olması gerekir. Veri sorumluları, düzenli aralıklarla verileri düzeltmeli ve güncellemelidir.
 • Saklama Sınırlaması İlkesi: Kişisel veriler yalnızca gerekli olduğu sürece saklanabilir. Bu amaç için gerekli olmadıkça verilerin uzun süre saklanması tavsiye edilir.
 • Gizlilik ve Güvenlik İlkesi: Uygun güvenlik önlemleri alınarak kişisel bilgilerin korunması gerekir. Veri sorumluları, veri ihlallerinin önlenmesi için önlemler almalı ve ilgili kişileri bilgilendirmelidir.

KVKK’nın Temel Hakları

 • Bilgi Edinme Hakkı: İlgili kişiler, kişisel verilerinin nasıl işlendiğini, hangi amaçla kullanıldığını ve kimlerle paylaşıldığını öğrenme hakkına sahiptir.
 • Erişim Hakkı: İlgili kişiler kişisel verilerine erişebilir. Bu, veri sorumlularının kişisel verilerini talep etme ve inceleme yeteneğine sahip olmasıdır.
 • Düzeltme ve Silme Hakkı: Yanlış veya eksik kişisel verileri, ilgili kişilerin düzeltme, güncelleme veya silme hakları vardır.
 • Veri İşlemeye İtiraz Hakkı: İlgili bireyler, belirli bir amaç için kişisel verilerinin işlenmesine itiraz edebilirler.
 • Taşınabilirlik Hakkı: İlgili kişiler, verilerini başka bir veri sorumlusuna aktarma hakkına sahiptir.
 • Kişisel Veri İhlali Bildirme Hakkı: Veri sorumluları, ilgili kişilere ve veri koruma otoritesine olası kişisel veri ihlallerini bildirmekle yükümlüdür.

Sonuç olarak, KVKK, kişisel verilerin korunması ve ilgili kişilerin haklarının korunması için önemli bir temel sağlar. Bu değerler ve haklar, hem veri sorumlularına hem de kişilere sorumlu bir şekilde veri işleme konusunda yönlendirme sağlar.

AVERDTECH

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın