AVERDTECH: KVKK Onayı Nedir?

AVERDTECH: KVKK Onayı Nedir?

AVERDTECH: KVKK Onayı Nedir?

AVERDTECH: KVKK Onayı Nedir?

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik düzenlemeleri içeren yasal bir çerçevedir. KVKK onayı, bu kanun kapsamında, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik verdikleri izni ifade eder. Bu onay, verilerin hangi amaçlarla ve nasıl kullanılacağına dair bilgilendirilmiş bir rıza sürecini içerir. KVKK onayı, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesini sağlamak için kritik bir adımdır.

KVKK’nın Temel İlkeleri

KVKK’nın temel ilkeleri, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi süreçlerinde uyulması gereken prensipleri belirler. Bu ilkeler şunlardır:

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk: Kişisel veriler, yasalara ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmelidir.
 2. Doğruluk ve Güncellik: Veriler doğru ve gerektiğinde güncel olmalıdır.
 3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme: Veriler, belirli ve meşru amaçlar için işlenmeli ve bu amaçlara uygun olmalıdır.
 4. Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: İşlenen veriler, amaca uygun, sınırlı ve ölçülü olmalıdır.
 5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme: Veriler, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmalıdır.

KVKK Onayının Alınması

KVKK onayı, veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rızasını almayı gerektirir. Bu onayın geçerli olabilmesi için bazı şartlar yerine getirilmelidir:

 • Açık Rıza: Kişisel verilerin işlenmesi için alınan onayın açık ve net olması gerekmektedir. Veri sahibinin hangi verilerinin hangi amaçlarla işleneceği konusunda bilgilendirilmiş olması önemlidir.
 • Bilgilendirme: Veri sahiplerine, verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve nasıl işleneceği hakkında açık ve anlaşılır bir bilgi verilmelidir.
 • Serbest İrade: Onay, veri sahibinin serbest iradesiyle verilmelidir. Zorla, baskı altında veya yanıltıcı bilgilerle alınan rızalar geçerli değildir.

KVKK Onayı Süreci

KVKK onayı süreci genellikle şu adımları içerir:

 1. Bilgilendirme Metni Hazırlanması: Veri sorumlusu, veri sahiplerine yönelik bilgilendirme metinleri hazırlar. Bu metinlerde kişisel verilerin hangi amaçlarla, nasıl ve ne kadar süreyle işleneceği gibi bilgiler yer alır.
 2. Rıza Beyanı Alınması: Veri sahiplerinden bilgilendirilmiş rıza alınır. Bu, yazılı, sözlü veya elektronik ortamda olabilir.
 3. Veri İşleme: Rıza alındıktan sonra kişisel veriler, belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenir ve saklanır.
 4. Rıza Kaydının Tutulması: Alınan rızaların kayıt altına alınması ve gerektiğinde kanıt olarak sunulabilmesi için muhafaza edilmesi gerekir.

KVKK Onayının Önemi

KVKK onayı, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi süreçlerinde hem veri sahiplerinin haklarını korur hem de veri sorumlularının hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur. Bu onayın alınmaması durumunda, veri sorumluları ciddi hukuki yaptırımlarla karşılaşabilir.

KVKK Kapsamında Veri Koruma Yönetimi

KVKK, kişisel verilerin korunmasına yönelik uluslararası standartlara uyum sağlamak ve bireylerin mahremiyetini korumak amacıyla hazırlanmış bir kanundur. Bu nedenle, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde KVKK onayı almak, hem yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi hem de veri güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşır. KVKK onayı, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesi ve korunması için gerekli olan bir süreçtir. Veri sahiplerinin bilgilendirilmiş rızası alınarak yürütülen bu süreç, kişisel veri güvenliğini ve bireylerin mahremiyetini korumaya yönelik önemli bir adımdır. Bu onayın alınması, hem bireylerin haklarını korur hem de veri sorumlularının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine olanak tanır.

AVERDTECH

GDPR DANIŞMANLIK

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın