AVERDTECH Danışmanlarının KVKK Rehberlik Hizmeti

AVERDTECH Danışmanlarının KVKK Rehberlik Hizmeti

AVERDTECH Danışmanlarının KVKK Rehberlik Hizmeti

AVERDTECH Danışmanlarının KVKK Rehberlik Hizmeti

KVKK: Birey Hakları ve Şirket Sorumlulukları
  • Mevcut Durum Analizi: AVERDTECH danışmanları, şirketlerin mevcut veri işleme faaliyetlerini analiz ederek, KVKK’ya uyum düzeylerini belirler. Bu analiz, veri işleme süreçlerinin gözden geçirilmesini, risklerin belirlenmesini ve eksikliklerin tespit edilmesini içerir.
  • Uyum Stratejisi Geliştirme: Şirketlerin KVKK’ya tam uyum sağlaması için özelleştirilmiş stratejiler geliştirilir. Bu stratejiler, veri işleme politikalarının oluşturulması, veri koruma sorumlularının atanması ve gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasını kapsar.
  • Veri Envanteri Oluşturma: Şirketlerin işlediği kişisel verilerin türleri, kaynakları, işleme amaçları ve saklama süreleri gibi bilgilerin yer aldığı kapsamlı bir veri envanteri oluşturulur. Bu envanter, veri işleme faaliyetlerinin şeffaflığını artırır ve uyum sürecini kolaylaştırır.
  • Aydınlatma Yükümlülükleri: KVKK, kişisel verilerin toplandığı bireylerin bilgilendirilmesini zorunlu kılar. AVERDTECH, şirketlerin bu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli bilgilendirme metinlerini ve politikalarını hazırlar.
  • Veri Sahibinin Hakları: Bireylerin, kendilerine ait kişisel verilerle ilgili haklarını kullanabilmesi için gerekli mekanizmalar kurulur. AVERDTECH, veri sahiplerinin başvurularını yönetmek ve yanıtlamak için prosedürler geliştirilmesine yardımcı olur.
  • Güvenlik Tedbirleri: Veri güvenliğinin sağlanması, KVKK’nın en önemli unsurlarından biridir. AVERDTECH, şirketlerin teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak veri ihlallerinin önlenmesini sağlar. Bu tedbirler, veri şifreleme, erişim kontrolü ve siber güvenlik çözümlerini içerir.
  • Eğitim ve Farkındalık: Şirket çalışanlarının KVKK konusunda bilinçlendirilmesi, uyum sürecinin başarısı için kritiktir. AVERDTECH, çalışanlara yönelik eğitim programları düzenleyerek, veri koruma farkındalığını artırır ve en iyi uygulamalar konusunda bilgi sağlar.
  • Sürekli Denetim ve İyileştirme: KVKK uyumunun sürdürülebilir olması için düzenli denetim ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir. AVERDTECH, şirketlerin veri işleme süreçlerini sürekli olarak izler ve gerekli güncellemeleri yapar.

AVERDTECH İle Arkanıza Yaslanın

KVKK, işletmelerin kişisel verileri koruma sorumluluğunu ciddi bir şekilde ele almalarını gerektiren önemli bir düzenlemedir. AVERDTECH danışmanları, şirketlere KVKK kapsamında rehberlik hizmeti sunarak, yasal uyumu sağlamalarına, veri güvenliğini artırmalarına ve müşteri güvenini kazanmalarına yardımcı olur. Şirketlerin KVKK’ya tam uyum sağlaması, hem yasal cezaların önüne geçmek hem de rekabet avantajı elde etmek açısından hayati öneme sahiptir. AVERDTECH’in uzman rehberliği, işletmelerin bu süreçte doğru adımları atmalarını ve başarılı bir şekilde uyum sağlamalarını destekler.

AVERDTECH

GDPR DANIŞMANLIK

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın