Veri Yönetimi Nedir? Adım Adım Rehber

Veri Yönetimi Nedir? Adım Adım Rehber

Veri Yönetimi Nedir? Adım Adım Rehber

Bir kuruluşun verilerini toplama, saklama, düzenleme ve kullanma süreci veri yönetimi olarak bilinir. Verilerin güvenilir, erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak için bu şekilde bir prosedür tasarlanmıştır. Veri yönetimi, veritabanı yönetim sistemleri, veri ambarları, veri gölleri, veri entegrasyon araçları ve analitik araçlar gibi çeşitli bileşenlerden meydana gelir.

Veri Yönetiminin Önemi

KVKK Kapsamında Bilgi Güvenliği
 • Karar Vermede Veri Yönetiminin Önemi: İşletmeler doğru ve güncel verilere dayanarak daha bilinçli ve etkili kararlar alabilir. Veri yönetimi, işletmelerin verilerini doğru ve güncel tutmalarına yardımcı olur, bu da stratejik kararların daha sağlam temellere dayanmasını sağlar.
 • Veri Kalitesi: Veri yöneticileri, veri kalitesini korumak için belirli kurallar oluşturur. Bu, veri kalitesi sorunlarını belirlemek ve düzeltmek için gereklidir.
 • Uyumluluk ve Güvenlik: Veri yönetimi, kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için çalışır. Bu, yasal sorunların önlenmesini ve veri koruma yasalarına uymayı kolaylaştırır.
 • Veri Entegrasyonu: Farklı kaynaklardan gelen verilerin bir araya getirilmesinin bir yolu, veri yönetimidir. Veri ambarları ve veri gölleri, analiz ve karar verme süreçleri için veri görünümlerini birleştirir.

Veri Yönetiminin Temel Bileşenleri

 • Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS), veri yönetiminin temel bileşenlerini içerir. Bellek içi, ilişkisel ve nesne yönelimli DBMS türleri vardır. Bu sistemler, düzenli ve erişilebilir verilerin olmasını sağlar.
 • Veri Ambarları ve Veri Gölleri: Veri ambarları, analiz için yapılandırılmış veri depoları sağlarken, veri gölleri çok sayıda ham veriyi depolar ve çeşitli kullanım senaryoları için verileri çıkarır.
 • Ana Veri Yönetimi (MDM): MDM, şirketin önemli verilerini tek bir güvenilir kaynaktan yönetir. Bu, veri tutarsızlıklarını önler ve şirketin çeşitli bölümlerinde düzenli veri kullanımını sağlar.

Veri Yönetimi Süreçleri

 • Veri Yönetimi Yöntemleri: Çeşitli kaynaklardan veri toplama ve düzenleme
 • Veri Saklama: Verileri güvenli ve herkese açık bir şekilde saklamak.
 • Veri Analizi: Veri Analizi, verilerin analiz edilerek anlamlı hale getirilmesiyle ilgilidir.
 • Veri Koruma: Modern işletmeler, verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması için veri yönetimini gerektirir.

İşletmeler, yasal uyumluluğu kolaylaştırabilir, karar verme süreçlerini geliştirebilir ve rekabet avantajını artırabilir. Bu nedenle, etkili veri yönetimi stratejileri, işletmelerin başarısı için çok önemlidir.

AVERDTECH

GDPR DANIŞMANLIK

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın