2024 KVKK Kapsamındaki Değişiklikler

2024 KVKK Kapsamındaki Değişiklikler

2024 KVKK Kapsamındaki Değişiklikler

2024 KVKK Kapsamındaki Değişiklikler

2024 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uymak için sisteme konulmuştur. Bu değişikliklerin bazı önemli hususları bulunmaktadır. Bunları sırasıyla:

KVKK ve Dijital Dönüşüm Süreci
  • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Özel nitelikli kişisel verileri işlemek için gerekli koşullar genişletilmiştir. Bu, daha fazla veri türünün özel olarak korunacağını gösterir.
  • Yurtdışına Veri Aktarımı: Kişisel verileri başka bir ülkeye aktarmak için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Açık rıza artık yaygın bir gerekçe olmaktan çıkarılmış ve istisnai hale getirilmiştir. Açık rızaya dayalı aktarımlar için özel bir geçiş prosedürü uygulanır.
  • Sorumluluklar: Veri sorumluları ve veri işleyenler, yurtdışına veri göndermek için idari para cezalarından sorumludur.
  • Yargı Yolu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) işlemlerine karşı, idari yargı yolu kullanılabilir.
  • Standart Sözleşmeler: Veri sorumlusu veya veri işleyen tarafından imzalanan standart sözleşmeler, imzalandıktan sonra beş iş günü içinde KVK Kurulu’na iletilmelidir.
  • Yeni İhlaller: Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin bildirim yapmayan kişiler, 50.000 ila 1.000.000 TL arasında para cezası ile cezalandırılacaktır.
  • İdari Cezalara İtiraz: Kurul tarafından verilen idari para cezalarına karşı idare mahkemelerinde dava açabilirsiniz.

AVERDTECH

GDPR DANIŞMANLIK

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın