KVKK’nın Temel İlkeleri

KVKK'nın Temel İlkeleri

KVKK’nın Temel İlkeleri

KVKK’nın Temel İlkeleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin korunmasını ve işlenmesini düzenleyen önemli bir yasadır. Bu yasa, kişisel verilerin işlenmesinde bazı temel kuralları takip etmeyi zorunlu kılar. Bu ilkeler, bireylerin verilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için oluşturulmuştur. KVK’nın temel ilkeleri ise şunlardır.

  • Şeffaflık: KVKK, veri işleme sürecinin şeffaf olmasını gerektirir. Bu ilke, veri sahiplerinin hangi verilerinin işlendiğini, ne amaçla işlendiğini, kimlerle paylaşıldığını ve ne kadar süreyle saklandığını açıkça bilmesini sağlar. Veri sorumluları, verilerin nasıl işleneceğini açık ve anlaşılır bir şekilde açıklamakla yükümlüdür.
  • Amaç Sınırlaması: KVKK, belirli, açık ve meşru amaçlarla toplanan ve işlenen kişisel verileri gerektirir. Veri işleme faaliyetleri belirli amaçlar için kullanılmamalıdır. Veri sorumluları, veri toplamak ve işlemek için bu ilkeye uymak zorundadır.
  • Veri Azaltımı: Veri azaltımı ilkesi, kişisel verilerin toplanma ve işlenme süreçlerinde gerekli olan veri miktarını en aza indirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Veri işleme sürecinde sadece gerekli ve gereksiz olmayan veriler toplanır. Bu, verileri daha verimli hale getirirken aynı zamanda verileri güvende tutar.
  • Doğruluk: KVKK, kişisel verilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmalıdır. Veri sorumluları, kişisel verilerin doğru olduğundan ve gerektiğinde güncellendiğinden emin olmalıdır. Bu ilkenin amacı, yanlış veya eksik bilgilerin işlenmesinden kaynaklanabilecek sorunları azaltmaktır.
  • Saklama Sınırlaması: KVKK’ye göre, kişisel veriler belirli bir süre boyunca saklanabilir. Veri, yasal bir zorunluluk olmadıkça saklanmamalıdır. Veri koruma için bu ilke çok önemlidir çünkü gereksiz veri birikimini önler.
  • Bütünlük ve Gizlilik: Bu ilke, kişisel verileri yetkisiz kişiler tarafından erişilmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi gibi tehlikelerden korur. Veri sorumluları, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri koruma sorumluluğundadır. Bu, veri ihlallerini ve veri güvenliğini korumayı kolaylaştırır.

KVK’nın temel ilkeleri, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi prosedürlerini yönlendirir. Bireylerin verilerinin güvenliğini ve gizliliğini korumak için bu ilkeler temel bir temel oluşturur. Veri sorumluları, bu ilkeleri göz önünde bulundurarak uygun veri işleme tekniklerini seçmeli ve uygulamalıdır. Bu şekilde KVKK’nın amaçladığı veri koruma standartlarına uyulmuş olur.

AVERDTECH

AVERDTECH: KVKK Uyum Süreci ve Danışmanlık

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın