Sızma Testinin Faydaları Nelerdir?

Sızma testleri, yazılım ve sistemleri tehlikeli güvenlik açıklarını önceden tespit ederek korumayı amaçlayan proaktif bir yaklaşımdır. Sızma testleri;

  • Zafiyetleri tespit etmeyi,
  • Alınan tedbirlerin etkinliğini tespit etmeyi,
  • Veri gizliliği ve güvenliği düzenlemeleriyle uyumluluğu (ör. PCI DSS, HIPAA, GDPR, KVKK)
  • Yönetim için mevcut güvenlik durumu ve bütçe önceliklerini tespit etmeyi sağlar.