Sızma Testi

Sızma testleri, yazılım ve sistemleri tehlikeli güvenlik açıklarını önceden tespit ederek korumayı amaçlayan proaktif bir yaklaşımdır. Sızma testleri;

  • Zafiyetleri tespit etmeyi,
  • Alınan tedbirlerin etkinliğini tespit etmeyi,
  • Veri gizliliği ve güvenliği düzenlemeleriyle uyumluluğu (ör. PCI DSS, HIPAA, GDPR, KVKK)
  • Yönetim için mevcut güvenlik durumu ve bütçe önceliklerini tespit etmeyi sağlar.  

Sızma testi, beyaz şapkalı hacker ya da etik bilgisayar korsanları olarak bilinen test uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Bu profesyoneller, uluslararası sertifikalara sahip deneyimli geliştiriciler veya güvenlik uzmanları olmalıdır.  

Öncelikle sızma testleri siber güvenliğin tamamlayıcı unsurudur. Bilgi güvenliği noktasında alınan tüm tedbirlerin etkinliğini ölçmemizi ve bir bilgisayar korsanı gözünden sistemlerimizi test edebilmemizi sağlar. Ayrıca

  • KVKK, GDPR uyumlulukları;
  • ISO-27001, PCI, HIPAA gibi uluslararası güvenlik standartlarına uyumluluk;
  • Veri sızdırılması risklerine ve bilgi sistemlerinde bulunan zafiyetlere karşı önlem almak sızma testlerini yaptırmak için diğer nedenler olarak gösterilebilir.