Yıllık mali bilanço toplamı nasıl hesaplanacaktır?

Bunun hesaplanmasında da bir yıl dolmuş olması gerekmektedir. 1 yılda veri sorumlusunca yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan mali tablolardaki mali bilanço VERBİS kayıt ve ibrazı içinde geçerli olacaktır. Kurul’un belirttiği üzere bu hesaplamada ciro ya da net satış/brüt satış hâsılatının dikkate alınmayacaktır.