Veri Güvenliğine İlişkin Teknik ve İdari Tedbirler Nelerdir?

Veri sorumluları öncelikle işledikleri kişisel verilerinin ne kadar önemli olduğunu ve kötü kişilerin eline geçmesi halinde ilgililerine ne boyutta zarar vereceğinin farkında olmaları gerekmektedir. Bu farkındalık ile veri sorumlularının kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli teknik ve idari yükümlülükleri daha dikkat ve özenle yerine getirmelerini sağlayacaktır. Her veri sorumlusunun kişisel veri güvenliğine ilişkin bir politikası ve prosedürü bulunmalıdır. Kullanım süresi biten ya da işlenme amacı sona eren kişisel veriler hemen ilk periyotta imha edilmelidir ki bunları korumak adına ekstra bir yükümlülük altına girilmemiş olunacaktır. İmha işleminin güvenli yapılması riski azaltır. Siber saldırılara, fidye yazılımlara karşı güvenlik duvarı gibi ağ güvenlik cihazları kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca tehdit içerikli internet sitelerine erişimin engellenmesi de risk ortamını daraltacaktır. Düzenli lisanslı antivirüs programları kullanmak ve bunlarla sık aralıklarla virüs taraması yapmak ve bu programları güncel halleriyle tutmak önem arz edecektir. Sisteme sadece yetkili kişilerin girmesine izin verilmesi, güçlü parola sisteminin kullanılması ve çift doğrulama sisteminin kullanılması faydalı olacaktır. Sızma testi yaptırmak riski azaltacaktır. Ayrıca Kurul’un web sitesinde yayınladığı Kamuoyu Duyurusu’nda şu tavsiyelere yer verilmiştir: Çift kademeli doğrulama sistemi kullanılması, başka bir cihaz ile bağlanılması durumunda bunun bilgisinin verilmesi, uygulamaların en üst seviyede güvenlik ayarları ile korunması, başarısız girişlerin olması halinde sistemde bunların görüntülenebilmesi, güçlü parolanın oluşturulması ve sık aralıklarla parolanın değiştirilmesi, üçüncü parti yazılım/servis kullanılması halinde bunların denetlenerek güncel tutulması konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. 

Veri ihlali gerçekleşmesi durumunda veri sorumlusu bunu en kısa sürede Kurul’a bildirmek zorundadır. Ayrıca bu sürenin 72 saati geçmesi durumunda en kısa sürede bildirimde bulunulmadığı için veri sorumlusu yaptırımla karşı karşıya kalır.