VERBİS’e kayıt kriterlerinden yıllık çalışan sayısı nasıl belirlenecektir?

Öncelikle bir yılın tamamlanmış olması gerekir. Bir yılın içerisinde dikkate alınacak çalışan sayısı 12 aydan en az 7 ayının her birisinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan MUHTASAR ve PRİM HİZMET BEYANNAMESİ’nde bildirilen çalışan sayısıdır. Bu 7 ayın ardı ardına olması gerekmemekte fakat aynı yıla dahil olmalıdır. Örnekle açıklamak gerekirse 2022 yılı içerisinde SGK ya verilmiş olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerin en az 7 ayında bildirmiş olduğu çalışan sayısı 50 ve üstü ise bu veri sorumlusu VERBİS’e kayıt ve bildirim yapmak zorundadır.