VERBİS Nedir?

Açılımı Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemidir. Veri sorumlularının Sicili Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen, internet üzerinden erişilebilen bir kayıt sistemidir.  Bu sistem kamuya açıktır. İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz. (https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search)