Özel Nitelikli Kişisel Veri Nasıl İşlenir?

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti ilgili kişinin açık rızası alınarak yerine getirilecektir. Ancak Kanunda iki istisnai durum sayılmıştır. Buna göre;

  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

Bu durumların dışında ilgili kişinin açık rızası alınmadan özel nitelikli kişisel verisi işlenir ise hukuka aykırılık söz konusu olacaktır.