KVKK’nin Kapsamı Nedir?

 KVKK, ülkemizde yürürlükte olan kişisel verilerin korunmasını amaç edinen bir mevzuat olup, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan (manuel) yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Bu Kanun, dijital olmayan ve bir veri kayıt sistemine dahil olmayan kişisel veriler bakımından uygulanmayacaktır. Herhangi bir sisteme bağlı olmadan ilgilerinin kişisel bilgilerini öylesine kağıda yazılması durumunda KVKK kapsamında olmayacak; ancak sistematik olarak bu veriler bir deftere kaydedilmesi halinde, bu veri kaydı KVKK kapsamına girecektir. Özetlemek gerekirse; otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel veriler, bir veri kayıt sisteminin parçası da değilse Kanun kapsamında değerlendirilmeyecek fakat bu durum kaydedilen verilerin kişisel veri olmadığı anlamına gelmeyecektir ve bu verilere karşı işlenen hukuka aykırılık durumlarında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanarak suç teşkil edecektir.

 Koruma altına alınan kişisel veriler gerçek kişiye ait olan kişisel verilerdir.Kanun tüzel kişilere ait olan kişisel verileri koruma altına almamıştır. Ancak tüzel kişiye ait bir veri var ve bu veriden gerçek kişiye ait kişisel veriler çıkartılıp belirlenebiliyor ise KVKK kapsamında değerlendirilebilecektir.

 Kamu kurumları için de KVKK hükümleri geçerlidir. Yer bakımından Kanunda hüküm bulunmamakla beraber Türkiye’de faaliyet gösteren ya da temsilciliği bulunan gerçek kişi ve tüzel kişiler bu Kanun kapsamındadır. Kurul tarafından mülkilik ilkesi geniş yorumlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler ya da kuruluşlar KVKK kapsamında gerekli tedbirleri almalıdır.