KVKK’nin Amacı Nedir?

Kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirildiği sırada öncelikle özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemektir. KVKK ile kişisel verilerin işlenmesinde, depolanmasında, muhafaza edilmesinde ve imha edilmesinde uyulması gereken kurallar detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Kanun veri sorumlularına kişisel veri işleyemezsiniz demek istemiyor; kişisel verileri ancak hukuka uygun olarak işleyebilirsiniz demek istiyor. Kişisel verilerin gelişigüzel toplanması, yetkili olmayan kişilerce ele geçirilmesi, açıklanması, amacı dışında ve/veya kötüye kullanılması sonucu kişisel hakların ihlal edilmesinin engellenmesi amaç edinilmiştir.