KVKK Kapsamında Veri İşleme Şartları ve İlkeleri Nelerdir?

 Kişisel veri işleme şartları: açık rıza, sözleşmenin ifası, yasal yükümlülük, meşru menfaat, fiili imkansızlık, kamusal görev ve ilgilisi tarafından alenileştirilmesi. Veri sorumlusu kuruluşlar bu işleme şartlarından en az birisine dayanmak zorundadırlar.

Kişisel veriler işlenir iken ise şu ilkeler gözetilmesi gerekir:

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İşlendikleri amaca bağlı ve sınırlı olma,
  • İşlendikleri amaç bitinceye ya da kanunlarda öngörülen süreye kadar muhafaza edilme.

İlkelerine uygun kişisel veriler işlenmelidir.