KVKK Kapsamında Öngörülen İdari Para Cezaları Nedir?

 KVKK, veri sorumlusu kuruluşlara ihlal durumlarında 2023 yılı itibariyle güncel haliyle: VERBİS’ e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık halinde en alt sınır 119,428 TL, en üst sınır ise 5.971,989 TL dir.

 Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık halinde en alt sınır 29,852 TL, en üst sınır ise 597.191 TL dir.

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılık halinde en alt sınır 89,571 TL, en üst sınır ise 5.971,989 TL dir.

Kurul kararlarını yerine getirmeme durumunda ise en alt sınır 149.285 TL, en üst sınır ise 5.971,989 TL dir.