KVKK Kapsamında Öngörülen Cezalar ve Yükümlülükler Nelerdir?

 KVKK, veri sorumlusu kuruluşlara ihlal durumlarında 2023 yılı itibariyle güncel haliyle en alt sınır 29.852 TL olmak üzere en üst sınır 5.971.989 TL ye kadar idari para cezası öngörmüştür. Bu cezaların miktarları yükümlülüklerin ihlallerine göre çeşitlilik göstermekte ve Kurul tarafından cezalar belirlenmektedir. Kamu kuruluşları ve kanunda şartları belirtilen kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Veri Sorumluları Sicili’ ne  ( VERBİS ) kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca her veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri bulunmaktadır. Veri sızıntısı durumunda, tüm veri sorumlusu, Kurul’a en kısa sürede en geç ise 72 saat içerisinde bilgi aktarmak zorundadır