GDPR’nin Amacı Nedir?

Düzenlemede amaç, kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin (data subjects) kendi kişisel bilgileri üzerinde sahip olduğu hakları tespit etmek ve veri sorumlusu (data controller) konumunda bulunan kuruluşların uyması gereken usul ve yükümlülükleri belirlemektir.