GDPR Kapsamında Veri İşleme Şartları Nelerdir?

Kişisel veri işleme şartları: açık rıza, sözleşmenin ifası, yasal yükümlülük, meşru menfaat, kamusal görev ve hayati menfaattir. Veri sorumlusu kuruluşlar bu işleme şartlarından en az birisine dayanmak zorundadırlar.