GDPR Kapsamında Kişisel Veri Nedir?

GDPR’da verilen tanıma göre; “kişisel veri (personal data), kişiyi tanımlayan yada tanımlanabilir kılan her türlü  veridir. “ Bu kapsamda, kişisel veri kavramı içerisine girebilecek bazı verileri şu şekilde kategorilendirmek mümkündür: Kimlik verileri, finansal veriler, genetik veriler, biyometrik veriler, din ve inanç bilgisi, sağlık bilgileri, siyasi düşünce, ırk ve etnik köken bilgileridir.