Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir?

Aydınlatma Yükümlülüğü, kişisel verileri işleyen veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişiler tarafından, kişisel verilerin elde edileceği esnada ilgili kişilerin bu konu hakkında bilgilendirilmesine ilişkin bir yükümlülüktür. Veri sorumluları için aydınlatma yükümlülük iken ilgili kişiler için talep edilen bir haktır. Kişisel verisi işlenmeden önce kişi bu işleme ilişkin bilgilendirme talep edebilir.

Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken asgari şu hususlarda bilgilendirme yapılması gerekmektedir:

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla paylaşılacağı,
  • Kişisel veri toplamanın  hukuki amaç ve yöntemi,
  • Kanunda sayılan ilgili kişilerin haklarının neler olduğu,

Aydınlatma yükümlülüğü herhangi bir şekil şartına bağlı olmadan yerine getirilebilir. Önemli olan açık, anlaşılır ve sade bir şekilde yerine getirilmesidir. Aydınlatma yükümlülüğünün hukuka uygun yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusundadır. Açık rıza alınacak hallerde, açık rızanın alınması ile aydınlatma yükümlülüğünün ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekir.