Açık Rıza Nedir?

 Kişinin kendisine ait verilerin işlenmesine izin vermesidir. Kişi kişisel verilerin işlenmesini kendisi isteyebileceği gibi veri sorumlusunun talep etmesi durumunda da veri işleme faaliyeti ortaya çıkabilir. Açık rıza yazılı olmak zorunda değildir. Söz ile de açık rıza alınabilir. Şunu unutmamak gerekir ki hukuka uygun açık rıza alındığının ispat yükümlülüğü veri sorumlusundadır. Veri sorumlusu bu hususu dikkate alarak açık rızayı alması yararına olacaktır. Açık rızanın içermesi gereken 3 unsur vardır. Bunlar:

Belirli bir konuya ilişkin olmalı, bilgilendirmeye dayanmalı ve  özgür iradeyle açıklanmalıdır. Bu 3 unsurun bir arada bulunması halinde hukuka uygun açık rıza söz konusu olacaktır. Birisinin eksikliği halinde açık rıza hukuka uygun olarak alınmış olmayacaktır